Kontakt


Farár:

  

 Mgr. Pavol Gavenda, titulárny dekan

   


Adresa:

 Rímskokatolícka cirkev

 Farnosť Pružina

 018     22  Pružina 717


Telefón:


 042/4358722

Kontaktujte nás