Druhá veľkonočná  nedeľa:  23.04.2017

 

Liturgia:

Po: sv. Juraja a tiež sv. Fidéla zo Sigmaringenu;

Ut: sv. Marka;

Pia: sv. Petra Chanela alebo sv. Ľudovíta M. G. de Monfort,

So: sv. Kataríny Sienskej, spolu- patrónky Európy

Sv. omše:

24.04.

Po

18:00

Anastázia Hajdíková

25.04.

Ut

18:00

Štefan Gabriš a Antónia

26.04.

Str

6:45

Anton Majtán a Anna

27.04.

Št

18:00

Ďurďové 

28.04.

Pia

18:00

František Šanoba a Margita

29.04.

So

7:00

Emil Mahút a Anna

39.04.

So

18:00

Ďurďové  (nedeľná)

30.04.

Ne

8:00

Za veriacich

30.04.

Ne

10:00

Za pvoprijímajúce deti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upratovanie: Rodičia prvoprijímajúcich detí. Prosím zabezpečiť aj pokosenie trávnikov okolo kostola aj okolo oboch farských budov.

 

Spovedanie v sobotu od 9.00 do 10.00 hod.

 

 

 Program svätých omší vo farnosti:                            
                            
    Deň:           Pružina:        Ďurďové    
    Pondelok    18:00           xxxx    
    Utorok        18:00           xxxx    
    Streda        6:45             xxxx    
    Štvrtok        xxxx            18:00    
    Piatok        18:00            xxxx    
    Sobota        7:00            xxxx    
    Nedeľa        8:00            9:30    
                      10:45            
   prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja a štátny sviatok         ako v nedeľu       
                           
 

                 
 

Dátum hodovej slávnosti:
výročná celodenná poklona - nedeľa Krista Kráľa

 

Časy sv. omší: Pondelok: 18.00

                        Utorok: 18.00

                        Streda: 6.45

                        Štvrtok: 18.00 v Ďurďovom

                        Piatok: 18.00

                        Sobota: 7.00

                        Nedeľa: 8.00 Pružina     9.30 Ďurďové         10.45 Pružina

  •  V prikázaný sviatok, v sobotu a v nedeľu sa vybavuje len zaopatrenie chorých a pohreb.
  •  V tieto dni sa nevybavujú iné administratívne záležitosti.