Premenenie Pána: 6.08. 2017   (18. nedeľa v cezročnom období)
Liturgia:
Po:   sv. Sixta II. a jeho spoločníkov
a tiež sv. Kajetána;

Ut: sv. Dominika;

Str:   sv. Terézie Benedikty z Kríža, spolupatrónky Európy;    

 

Št: sv. Vavrinca;

Pia:; sv. Kláry;

So:   sv. Jany Fr. de Chantal; 

Ne: Devätnásta  v cezročnom období;

Po: sv. Maximiliána Máriu Kolbeho;

Ut: Nanebovzatie Panny Márie, cirkevne prikázaný sviatok;

Str: sv. Štefana Uhorského;

Pia:  sv. Heleny;  

So: sv. Jána Eudes;  

Ne: Dvadsiata  v cezročnom období;

 

V dňoch 8. až 20. augusta v prípade pohrebu sa obráťte: ohľadom zvonenia a prípravy, na Václava Haviara ml. 

a vybavenia pohrebu na farský úrad v Slopnej ( číslo telefónu: 0910/982 956)

 

Sv. omše:

7.08.

Po

6:45

Rudolf, Anna a rodičia ?? Pružina

8.08.

Ut

6:45

Z a BP Emil Kresáň  Pružina

12.08.

So

17:00

Vendelín Ondrásky a Terézia  Ďurďové

13.08.

Ne

8:00

† Stanislav Priedhorský a Anna Pružina

15.08.

Ut

17:00

Milan Majtán,Štefan a rodičia Pružina

19.08.

So

17:00

rodina Janíková   Ďurďové

20.08.

Ne

8:00

Ján Haviar Pružina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upratovanie kostola č. domov 41 – 60 až 19. augusta.

 

Dnes   bude o 14.00 stretnutie členov  Živého ruženca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program svätých omší vo farnosti:                            
                            
    Deň:           Pružina:        Ďurďové    
    Pondelok    18:00           xxxx    
    Utorok        18:00           xxxx    
    Streda        6:45             xxxx    
    Štvrtok        xxxx            18:00    
    Piatok        18:00            xxxx    
    Sobota        7:00            xxxx    
    Nedeľa        8:00            9:30    
                      10:45            
   prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja a štátny sviatok         ako v nedeľu       
                           
 

                 
 

Dátum hodovej slávnosti:
výročná celodenná poklona - nedeľa Krista Kráľa

 

Časy sv. omší: Pondelok: 18.00

                        Utorok: 18.00

                        Streda: 6.45

                        Štvrtok: 18.00 v Ďurďovom

                        Piatok: 18.00

                        Sobota: 7.00

                        Nedeľa: 8.00 Pružina     9.30 Ďurďové         10.45 Pružina

  •  V prikázaný sviatok, v sobotu a v nedeľu sa vybavuje len zaopatrenie chorých a pohreb.
  •  V tieto dni sa nevybavujú iné administratívne záležitosti.