28. nedeľa v cezročnom období:   15.10.2017

 

Liturgia:

Po: sv. Hedvigy,  sv. M. Márie Alacoque a sv. Gála;

Ut: sv. Ignáca Antiochijského

Str: sv. Lukáša;

Št: sv. Jána de Brébeuf, Izáka Jogues sv. Pavla z Kríža;

Sv. omše:

16.10.

Po

18:00

Jana Chudobová a rodičia

17.10.

Ut

18:00

Vendelín Topor

18.10.

Str

6:45

Anton Jurkech, kňaz  

19.10.

Št

18:00

Ďurďové

20.10.

Pia

18:00

Alojz Topor a Helena

21.10.

So

7:00

Zarod. Majtánovej a Briestenskej

22.10.

Ne

8:00

 Pavol Briestenský

22.10.

Ne

9:30

Ďurďové

22.10.

Ne

10:45

Za  veriacich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V stredu sa koná po celom svete podujatie "Milión detí sa modlí ruženec." Preto prosím deti aby sa ruženec v tom čase pomodlili aspoň mysľou – v srdci. Veď o 9.10 hod je v škole prestávka. Páter Pius z Pietrelčiny hovorí: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, vo svete zavládne mier".

 

Na budúcu nedeľu sa koná po sv. omšiach predpísaná zbierka na misie. Za milodary Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola č. domov 251 – 270

 

20. 10. v piatok bude stretnutie našich prvoprijímajúcich detí aj s rodičmi. o 17. 30 hod. Účasť je nutná!

 

Program svätých omší vo farnosti:                            
                            
    Deň:           Pružina:        Ďurďové    
    Pondelok    18:00           xxxx    
    Utorok        18:00           xxxx    
    Streda        6:45             xxxx    
    Štvrtok        xxxx            18:00    
    Piatok        18:00            xxxx    
    Sobota        7:00            xxxx    
    Nedeľa        8:00            9:30    
                      10:45            
   prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja a štátny sviatok         ako v nedeľu       
                           
 

                 
 

Dátum hodovej slávnosti:
výročná celodenná poklona - nedeľa Krista Kráľa

 

Časy sv. omší: Pondelok: 18.00

                        Utorok: 18.00

                        Streda: 6.45

                        Štvrtok: 18.00 v Ďurďovom

                        Piatok: 18.00

                        Sobota: 7.00

                        Nedeľa: 8.00 Pružina     9.30 Ďurďové         10.45 Pružina

  •  V prikázaný sviatok, v sobotu a v nedeľu sa vybavuje len zaopatrenie chorých a pohreb.
  •  V tieto dni sa nevybavujú iné administratívne záležitosti.